O NAMA

Tvrtka Komunalni Servisi Marčec osnovana je 2007. godine. Proizašla je iz tvrtke koju je osnovao Josip Marčec još davne 1973. godine, a kojom je uspješno poslovao sve do svoje smrti 1997. godine. Nakon toga tvrtku preuzima sin Ivan Marčec  te nastavlja bogatu tradiciju kvalitetnog poslovanja s daljnjim ulaganjem u modernizaciju, kojom s lakoćom tvrtku uvodi u 21. st.. Komunalni Servisi Marčec posjeduju certifikate ISO 9001 i ISO 14001 što definitivno dokazuje kvalitetu usluga i ispunjavanje svih ekoloških standarda.

Komunalni Servisi Marčec d.o.o.  jedna su od vodećih firmi na području Sisačko-Moslavačke Županije u segmentu održavanja zelenih površina, održavanju higijene objekata i manje zahtjevnih građevinskih radova. Mi svojom pouzdanošću, kvalitetom radova i uvođenjem novih tehnologija podižemo standarde struke.

Djelujemo na području cijele Hrvatske te trenutno zapošljavamo 35 djelatnika kvalificiranih za izvođenje i najtežih zadataka u struci, a u skladu sa svim zakonima struke.  Rad u INA RNS započeli smo 1992. te smo danas glavni izvođači radova unutar rafinerijskih postrojenja. Također, održavamo duboku i uspješnu suradnju s INA RNS te ostalim partnerima.

Od uspješnih suradnji valjalo bi spomenuti STSI, HEP, Rohwerk Maxhutte, ABS, Komunalac Sisak te mnoštvo drugih. Drago nam je izjaviti da sve radove i mehanizaciju financiramo isključivo iz vlastitih sredstava te smo u potpunosti neovisni od bilo kakvih oblika državne potpore.

Komunalni Servisi Marčec imaju strategiju i znanje te naša tvrtka uspješno i transparentno ulazi u 2017. godinu. Imamo veliku ambiciju i volju postati jedna od vodećih tvrtki u Republici Hrvatskoj unutar svoe gospodarske djelatnosti.

 

Puni naziv: KOMUNALNI SERVISI MARČEC d.o.o.
Skraćeni naziv: KOMUNALNI SERVISI MARČEC d.o.o.
Adresa: Strelečko 2., Strelečko
Pošta i mjesto: 44 000 Sisak
Županija: Sisačko-moslavačka županija
Matični broj: 02539519
OIB: 82494922492
Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću
God. osnivanja: 2009.
Zastupnici: Ivan Marčec
Djelatnost : Ostale djelatnosti čišćenja
Poslovna banka: ERSTE Banka, Sisak
IBAN: HR1424020061100752769
E-mail: k.s.marcec@gmail.com
GSM: + 385 098 18 26 766

 

Registrirane djelatnosti:

 • * -Čišćenje svih vrsta objekata
 • * -Usluge održavanja zelenih površina
 • * -Usluge održavanja javnih površina
 • * -Usluge održavanja nerazvrstanih cesta
 • * -Održavanje groblja i krematorija
 • * -Poljoprivredna djelatnost
 • * -Usluge u biljnoj proizvodnji
 • * -Kupnja i prodaja robe
 • * -Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -Zastupanje inozemnih tvrtki
 • * -Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja
 • * -Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering)
 • * -Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • * -Ostale turističke usluge
 • * -Turističke usluge koje uključuju športsko – rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • * -Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • * -Nadzor nad gradnjom
 • * -Poslovanje nekretninama
 • * -Upravljanje i održavanje športskom građevinom
 • * -Djelatnost naplate parkiranja
 • * -Proizvodnja drva i proizvodnja proizvoda od drva, osim namještaja
 • * -Gospodarenje šumama
 • * -Djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina
 • * -Djelatnost eksploatiacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina
 • * -Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • * -Proizvodnja pića
 • * -Prerada drva i proizvodnja proizvoda od drva i pluta
 • * -Proizvodnja eteričnih ulja
 • * -Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
 • * -Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
 • * -Popravak strojeva i opreme
 • * -Gospodarenje otpadom
 • * -Druga obrada otpada
 • * -Oporaba otpada
 • * -Prijevoz otpada
 • * -Skupljanje otpada
 • * -Zbrinjavanje otpada
 • * -Posredovanje u gospodarenjem otpada
 • * -Trgovanje otpadom
 • * -Stručni poslovi prostornog uređenja
 • * -Redovito i izvanredno održavanje javnih cesta
 • * -Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * -Prijevoz za vlastite potrebe
 • * -Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • * -Skladištenje robe
 • * -Iznajmljivanje nekretnina
 • * -Iznajmljivanje motornih vozila, predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, te ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara
 • * -Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • * -Prijevoz pokojnika
 • * -Pružanje univerzalnih poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom prometu
 • * -Pružanje ostalih poštanskih usluga
 • * -Posredovanje u prometu nekretnina

 

ISO CERTIFIKATI KVALITETE

 

Certifikat ISO 9001 je potvrda o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodne norme ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom. Organizacije koje posjeduju certifikat ISO 9001 dokazuju uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom u svojoj organizaciji. Organizacije mogu imati uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001, ali tek postupkom certifikacije dokazuju da je taj sustav uspješno implementiran i na taj način njihovi klijenti i ostali sudionici na tržištu mogu imati povjerenje u uvedeni sustav upravljanja kvalitetom.

 

 

 

 

Certifikat ISO 14001 – Sustav upravljanja okolišem je dio sustava upravljanja koji se koristi za upravljanje aspektima okoliša, ispunjenje obveza udovoljavanja te rješavanje rizika i prilika. Okoliš je okruženje u kojem organizacija radi, uključujući zrak, vodu, zemlju, prirodna sredstva, biljni svijet, životinjski svijet, ljude i njihove međusobne odnose. Za učinkovit sustav organizacija mora odrediti svoju politiku okoliša u kojoj se trebaju nalaziti namjere i usmjerenje neke organizacije koji se odnose na provedbu zaštite okoliša koju stvarno iskazuje njezina uprava.